Alphen aan den Rijn – wijk Zwanebloem

121 woningen KLOP fase 2 Zuid – Kerk en Zanen

• niet-openbare ontwikkelcompetitie
• oppervlakte plangebied circa 20.646 m²
• 97 grondgebonden woningen
• 24 appartementen
• vraag gestuurd ontwerpen en bouwen
• maximale bewoners invloed / procesmodel
• prestatiegericht werken met GPR Gebouw®

Door de gemeente Alphen aan den Rijn is voor Fase 2 Zuid van deelgebied KLOP in de wijk Kerk en Zanen een niet-openbare aanbesteding uitgeschreven. Deze omvat het voor eigen rekening en risico ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van een gedifferentieerd woningbouwprogramma, dat aansluit op de woonbehoefte van senioren en doorstromende gezinnen.

Als één van de laatste vijf heeft OMEGA in opdracht van Sprangers Bouwbedrijf BV een plan ontwikkeld, waarbij vraag gestuurd bouwen uitgangspunt is. Om te komen tot een optimaal woongenot zijn als pijlers voor het plan betaalbaarheid, duurzaamheid en maatschappelijke gedragenheid van het product gehanteerd. Dit plan heeft geresulteerd in de definitieve gunning van het project aan de opdrachtgever van OMEGA.

De gepresenteerde visie van het door OMEGA samengestelde projectteam omvat een concreet, haalbaar en realiseerbaar plan. Het plan sluit aan op het hoge ambitieniveau van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en milieu en past binnen het beeldkwaliteitplan met architectuurthema’s en de stedenbouwkundige kaders.

Projectpartner
Sprangers Bouwbedrijf BV
website: www.sprangers.nl

Architect
MIX-architectuur
website: www.mix-architectuur.nl

Samenwerkingspartners
W/E adviseurs
website: www.w-e.nl
Koppes makelaardij b.v.
website: www.koppesmakelaardij.nl

Status: UITVERKOCHT, reeds gerealiseerd