Eindhoven – Kronehoefstraat

Binnenstedelijke ontwikkeling

Met de gemeente Eindhoven is er een koop-samenwerkingsovereenkomst gesloten. Naast de eigen locatie worden 2 percelen (braakliggend terrein en een schoollocatie) van de gemeente Eindhoven verworven en hierop worden 6 rijwoningen en 59 appartementen met een half verdiepte parkeeroplossing onder het appartementengebouw ontwikkeld en gerealiseerd. Alle woningen zijn verkocht aan een belegger ten behoeve van de verhuur in de middeldure huur.

Het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning worden onder een coördinatie besluit ingediend voor 1 januari 2020. De benodigde vergunningen worden verwacht voor medio 2020. Na ontvangst van de vergunningen wordt de bestaande school en de bestaande boerderij gesloopt en wordt, nadat het archeologisch onderzoek en de bodemsanering gereed zijn, gestart met de nieuwbouw.

Bouwteam samenwerking :
Aannemer : Alphons Coolen Bouw uit Tilburg
Architect : Pauwert Architectuur uit Eindhoven
Landschapsarchitect : Maarten Grasveld

Status: opgeleverd binnen budget en planning