Tenders

OMEGA projectconsult toetst graag haar marktkennis en marktwaarde door regelmatig deel te nemen aan (openbare) ontwikkeltenders. Voor deelname wordt door Omega de tender op juridische en technische kwaliteit beoordeeld.

Vervolgens wordt door Omega een team samengesteld welke kan bestaan uit ontwerpende partijen, uitvoerende partijen, financiers en eindbeleggers. De samenstelling hangt af per tender en per fase in de tender.

Omega is in staat om op zeer korte tijd een bondige analyse te verzorgen en daarmee de kaders te bepalen voor de tender en hiermee het ontwerpteam aan te sturen. Middels een hoogwaardig proces wordt in zeer korte tijd een hoogwaardig product georganiseerd. Uit ervaring blijkt dat Omega er zeer regelmatig in slaagt de laatste fase van een tender te behalen en regelmatig een tender wint en naar tevredenheid van de uitschrijver van de tender het te ontwikkelen project realiseert.