Hulst – Malburg

Appartementen Grote Bagijnestraat Hulst

• binnenstedelijke herontwikkeling
• 23 appartementen
• sociale ontwikkeling in het huursubsidiesegment
• historiserend gevelbeeld
• hoogwaardige architectonische detaillering

Dit project is een binnenstedelijke herontwikkeling in het centrum, binnen de vestingwallen, van de historische stad Hulst. Het is een financieel zelfstandige herontwikkeling, volledig voor rekening en risico van OMEGA.

In dit project komen dan ook alle aspecten van een binnenstedelijke herontwikkeling terug, te weten; een te volgen procedure ten aanzien van de wijziging van het bestemmingsplan, bodemverontreiniging, archeologisch onderzoek, meerdere grondeigenaren, veel direct omwonenden, hoge eisen van welstand met betrekking tot het aanwezige historiserende stedenbouwkundige straatbeeld. OMEGA wil met dit project een aanzet geven voor de revitalisering van de Grote Bagijnestraat. De Grote Bagijnestraat is van oudsher een statige straat waar zich graag de prominenten van de stad Hulst vestigden. De afgelopen decennia heeft verpaupering van deze straat plaatsgevonden. OMEGA hoopt dan ook dat het resultaat van dit project een aanzet mag zijn voor de huidige bewoners van de Grote Bagijnestraat om weer te investeren in de prachtige panden in deze straat.

Dit project is halverwege 2010 opgeleverd en is afgenomen door woningbouworganisatie Laurentius uit Breda. OMEGA nam reeds in 2004 het initiatief voor deze herontwikkeling en heeft het project begeleid en bleef nauw betrokken tot en met de oplevering aan Laurentius.

Architect
Arches Architecten
website: www.arches.nl

Projectpartner
Laurentius wonen, Breda
website: www.laurentiuswonen.nl

Aannemer
Dura Vermeer Groep NV
website: www.duravermeer.nl

Status: gerealiseerd/opgeleverd