Eindhoven – Jan Heijnslaan

Woenselse Tuin – 63 Betaalbare koopwoningen

• Openbare ontwikkelcompetitie met stedenbouwkundige kaders zoals opgenomen in het door de gemeente reeds vastgestelde nieuwe bestemmingsplan
• Binnenstedelijke herstructurering van oude schoollocatie aan Jan Heijnslaan
• 63 appartementen tbv doelgroep medioren met verschillende typologieën ca 65 – 85 m


Accent ontwikkelcompetitie op de volgende aspecten:
– Hergebruik uitkomende materialen en groen
– Demontabel- en circulair bouwen
– BENG
– Elektrische deelauto’s
– Lokale ontwerpende en uitvoerende partijen met sociale inzet
– Gezondheid, bewegen en ontmoeten

Door het ontwikkelteam is het accent tevens gelegd op de volgende aspecten:
– Mogelijkheid van groene hypotheek
– Gebruiksvriendelijke gebouwinstallaties
– Nestgelegenheid in gebouwen en omliggende parkachtige omgeving
– Verticaal groen aan gebouwen tbv schaduw en koeling en nestgelegenheid
– Grijswatersysteem icm wadi’s zonder belasting van het openbaar riool
– Semi-openbare binnentuin
– Seizoenbeleving, biodiversiteit en natuur inclusief (vogels, vleermuizen, insecten)
– Sedum daken met waterberging icm zonnepanelen
– Stadsbos met speelvoorzieningen en outdoor fitness

Door de gemeente Eindhoven is voor een schoollocatie aan de Jan Heijnslaan in Eindhoven een niet-openbare aanbesteding uitgeschreven. Deze omvat het voor eigen rekening en risico ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van een gedifferentieerd woningbouwprogramma, dat aansluit op de woonbehoefte van de medioor.

Als één van de laatste 3 heeft OMEGA projectontwikkeling bv in 2020 een plan ontwikkeld met bovengenoemde uitgangspunten en ingrediënten.

De gepresenteerde visie van het door OMEGA samengestelde projectteam omvat een concreet, haalbaar en realiseerbaar plan. Het plan sluit aan op het hoge ambitieniveau van de gemeente.

Architect
Pauwert Architectuur
Website: www.pauwert.nl

Landschapsarchitect
Buro Lubbers
website: www.burolubbers.nl