Referenties

referenties OMEGA

 

Waalwijk – herstructurering wijk Besoyen

Ik heb Gerald leren kennen als iemand die uitstekend in staat is complexe projecten/herstructureringen met daarin een veelheid aan partijen en verschillende belangen tot een goed einde te brengen. Zijn stijl is helder, kordaat, communicatief en oplossingsgericht. Een vakman die weet van communiceren en realiseren. Ik heb graag en met succes met hem gewerkt.

Roel van Gurp
Directeur/bestuurder Casade
meer info: wijk Besoyen

 

 

Sliedrecht – herstructurering Staatsliedenbuurt

In maart 2016 werd ik gekozen als supervisor voor het project ‘Staatsliedenbuurt’ in Sliedrecht en begon mijn samenwerking met Omega Projectconsult in de persoon van dhr. G. Kas. Die samenwerking heeft zich in de loop van de tijd verdiept en uitgebreid waardoor ik er een breed beeld van kan schetsen. Inmiddels is het werk opgeleverd en gaat deze referentie niet alleen over het voorbereidingstraject maar ook over de uitvoering. Meest opvallende karakteristiek is de energieke betrokkenheid en vakbekwame doelgerichtheid van dhr. Kas, waardoor er snelheid in het proces ontstaat en er al snel uitzicht tot de mogelijkheid van realisering ontstaat. Dit laatste is natuurlijk afhankelijk van veel instanties en omstandigheden maar ook dan weet dhr. Kas het onderste uit de kan te halen om een project vlot te trekken. Dit heeft als prettige bijkomstigheid dat indien instanties en omstandigheden dat niet toelaten er ook snel duidelijkheid in de mogelijkheden en onmogelijkheden van een project gegeven kan worden. Prettig in de laagdrempelige communicatie is de directheid ervan. Dhr. Kas, weet het gevoel van urgentie op te roepen, waardoor er geen onnodige vertragingen in een project ontstaan. Gekoppeld aan vak-inhoud en visie op architectuur kan ik niet anders zeggen gecharmeerd te zijn van de samenwerking met Omega Projectconsult bv, waarin respect voor ieders positie en integriteit aanwezig zijn.

Dordrecht, 21 april 2021
Ir.T.J. (Theo) Malschaert
directeur / architect Lugten Malschaert Architecten
meer info: Staatsliedenbuurt

 

Waalwijk – Grootschalige renovatie met tijdelijke huisvesting Hertog Jan Park

Het is in 2008 dat ik voor het eerst kennis maakte met Gerald Kas van Omega.
Woningverbetering van populaire beeldbepalende flats uit 1957, architectonisch van hoge kwaliteit komt financieel niet uit. Resten nog een tweetal keuzes sloop of een alternatief plan met behoud van zoveel mogelijk kwaliteit in de wetenschap dat de bewoners en actieve bewonerscommissie teleurgesteld zullen zijn als aan het oorspronkelijke plan gesleuteld gaat worden.
Gerald en ik pakten die klus aan. Met een mooi resultaat, behoud van de flats, woningverbetering met nog steeds veel kwaliteit, draagvlak bij bewoners. Basis voor het succes was de strakke projectleiding zowel in ontwerp-, bouw- als participatietraject en oog voor kwaliteit en samenwerking. Deze eerste ervaring is het startsein geweest voor een nauwere samenwerking tussen Casade en Omega bij zowel woningverbetering- als nieuwbouwprojecten.

Jan van Kessel
programmamanager duurzaamheid Wonen & Wijken Casade
meer info: Hertog Jan Park

 

 

Herstructurering Staatsliedenbuurt Sliedrecht

In Sliedrecht hebben Gerald en ik intensief samengewerkt om de herstructurering van de Staatsliedenbuurt gerealiseerd te krijgen.
Een complex project, waar naast het rekening houden met de belangen van de corporatie en bouwers ook de inbreng van bewoners cruciaal was voor het slagen van het project.
Gerald heeft dat op uiterst professionele wijze aangepakt, met de voor hem kenmerkende pragmatische insteek. Het is als schaken op verschillende borden tegelijk. Gerald kan dat en houdt overzicht, stuurt partijen in de goede richting.
Het project van de sloop van 262 woningen, renovatie van 38 woningen en nieuwbouw van 197 woningen is dan ook in verrassend korte tijd tot realisatie gekomen.

Piet Kalsbeek
directeur / stedenbouwkundige Wissing

meer info: Staatsliedenbuurt

 

 

Terneuzen – Gebiedsontwikkeling Bellamystraat

Gemeente Terneuzen heeft goede ervaringen met de door Omega opgepakte gebiedsontwikkeling aan de Bellamystraat. Ondanks de slechte economische tijden is Omega altijd de afspraken nagekomen en heeft ten tijde van economische crisis een hoogwaardig woonconcept neergezet. Voor mij als wethouder is het altijd goed en zakelijk communiceren. 

Frank van Hulle
Wethouder Gemeente Terneuzen
meer info:  Bellamystraat

 

 

Herstructurering Staatsliedenbuurt Sliedrecht

Gerald Kas was als ontwikkel- en projectmanager voor Tablis Wonen tussen 2016 en 2021 belast met de herstructurering van de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Het project omvatte de sloop en nieuwbouw van ca. 400 woningen, de renovatie van 78 woningen en de herinrichting van het openbaar gebied. Hij heeft dit project op een voortreffelijke wijze geleid en gerealiseerd. Gerald is deskundig, vasthoudend, weet partijen bij elkaar te brengen, dient het belang van de opdrachtgever en is plezierig om mee samen te werken. Wij kijken terug op een geslaagd project met tevreden bewoners. De rol van Gerald is hierbij onmisbaar geweest.

Liesbeth Marchesini
Directeur bestuurder Tablis wonen
meer info: Staatsliedenbuurt

 

 

Ontwikkeling nieuwbouwwijk Zwanebloem – Alphen aan den Rijn

Gerald is een relatie waar ik alle vele jaren zaken mee doe.
Een man een man een woord een woord. En zodra je een afspraak hebt wel alles keurig op papier. Daarna de kast in en er nooit meer uit.
Scherp analytisch en zeer ter zake deskundig. Maar ook zeer vasthoudend en vol zelfovertuiging.
Hiervoor een anekdote. Gerald had een uitdagende prijsvraag gezien voor een groot woningbouwproject in Alphen aan de Rijn. Hij wist mij te overtuigen om mee te doen.
Ik schatte de kans van slagen laag in. Alle ontwikkelaars van Nederland storten zich op deze prijsvraag. Hoe konden een kleine ontwikkelaar en een aannemer deze prijsvraag winnen ?
Met een enorme energie werd aan de prijsvraag gewerkt. Het resultaat was geweldig maar ja de competitie was groot. De dag van indienen kwam en Gerald komt nog even langs om met trots het resultaat te laten zien.
Hij brengt een fles champagne mee, want wij gaan winnen.
Ik heb de fles diep achter in de kast gezet, want dat was toch wel je hand overspelen.
Hoe groot was de vreugde enkele weken later toen we toch de winnaar bleken.
Het aantal met Omega gerealiseerde werken, waar Gerald en ikzelf samen aan gewerkt hebben en tot een goed resultaat geleid hebben is inmiddels indrukwekkend.
Naast bovengenoemd project Zwanebloem in Alphen aan de Rijn zijn dat :
· De Aldi in Axel.
· Een binnenstedelijke ontwikkeling De Korenmarckt in Middelburg.
· Ravelijn Nassau in Axel.
· Een zeer complexe ontwikkeling in Hulst , het woningproject Wittebrug
· Het project Besoyen in Waalwijk.
Over al deze projecten is een boek te schrijven. De projecten worden zonder uitzondering gekenmerkt door een bepaalde mate van complexiteit.
Met de voeten in de klei en de blik gericht op het doel zijn ze gerealiseerd. Stuk voor stuk van een hoge kwaliteit.
Ik wil graag nog in samenwerking met Omega enkele werken aan dit palmares toevoegen.

Kees Franse
KF-Kwadraat
meer info: wijk Zwanebloem  –  supermarkt Tuinstraat  –  De Korenmarckt   –  Ravelijn Nassau  –  wijk Wittebrug  –  wijk Besoyen

 

 

Project Casade Besoyen, Koetshuis, Hertog Jan Park – Waalwijk
Project Tablis Staatsliedenbuurt – Sliedrecht

Circa 14 jaar geleden heb ik kennis gemaakt met Gerald via een externe projectontwikkelaar in de tijd dat corporatie Casade uit Waalwijk volop in renovatie- en nieuwbouwprojecten opereerde. We waren op zoek naar een projectmanager die ervaring had met complexe herstructurering van gebouwen uit de vijftiger jaren, aansturing van adviseurs en uitvoerende bedrijven, om kunnen gaan met bewoners en -commissies, omgang met ambtenaren van de Gemeente, belangen behartigen van de architect om een hoge kwalitatieve uitstraling te bewerkstelligen en vooral instak op samenwerking tussen iedereen en het belang van de opdrachtgever in het oog behouden. Iemand die kon schakelen op alle borden, de financiën strak in de gaten hield en sturing gaf om de uitgangspunten en het eindresultaat van projecten te behalen. Tijdens dit intensieve project heb ik Gerald leren kennen als een echte professional die aan de bovenstaande voorwaarden voldeed met integriteit hoog in het vaandel. Daarna hebben we nog bij enkele projecten in Waalwijk samengewerkt.

Als Manager Projecten bij een corporatie In Sliedrecht was omstreeks 2015 opnieuw een ervaren projectmanager nodig om een forse wijkontwikkeling aan te pakken met alle ingrediënten als sloop, onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Een perfect project voor Gerald, dus kwamen we elkaar opnieuw tegen en onder leiding van Gerald is dit een succesvol project geworden. Daar hadden we te maken met een echte, commerciële ontwikkelaar en een aannemersbedrijf die door Gerald op de huid werden gezeten om de doelen van de opdrachtgever te behalen. Keihard en bot wanneer nodig, meegaand en zacht maar duidelijk richting b.v. de bewoners en de opdrachtgever maar partijen werden altijd met respect behandeld. Opnieuw een staaltje vakmanschap van de bovenste plank.

Tijdens deze projecten ontstond er een hele goede klik tussen ons en dat is tot op de dag van vandaag nog zo. Gerald is in de persoonlijke sfeer iemand om graag mee om te gaan en dan komt altijd het uitwisselen van ervaringen aan bod, een mooie leerschool.

Frank van Dun
FvD projectmanagement
meer info: wijk Besoyen  –  Het Koetshuis  –  Hertog Jan Park  –  Staatsliedenbuurt

 

 

Projectmanagement Huisvesting CDA Den Haag

Omega heeft voor ons het projectmanagement inzake de ontwerpfase, uitvoeringsvoorbereiding en realisatie van de grootschalige verbouwing van het CDA-partijbureau in Den Haag verzorgd.
Het CDA heeft een Jugendstill-pand aangekocht aan het Buitenom in Den Haag. Dit pand is een beschermd monument zowel binnen als aan de buitenzijde van het gebouw. Omega heeft de gehele projectorganisatie, budgetbepaling, bewaking en -begeleiding, afstemming met bevoegd gezag en contractvorming georganiseerd. Vervolgens is de gehele realisatie van het project door Omega begeleid binnen de afgesproken planning en het beschikbare budget. Wij hebben Omega ervaren als een zeer prettige en betrokken partner gedurende alle fasen van het traject!

Rembrandt Kuijpers
Projectleider CDA
meer info: Partijbureau CDA

 

 

Ontwikkeling nieuwbouwwijk Kerk en Zanen – Alphen aan den Rijn

Ik heb Gerald al heel wat jaren geleden leren kennen als een gepassioneerd ontwikkelaar. We hebben samen gewerkt aan een flinke tender waaruit het project Zwanebloem voortkwam. Een mooi project met 123 woningen en 24 appartementen in de woonwijk Kerk en Zanen te Alphen aan den Rijn. Hard gewerkt met een uitstekende teamgeest en met verve gewonnen. Aansluitend op de ontwikkeling en realisatie van project Zwanebloem zijn nog de ontwikkelingen gevolgd: appartementengebouw MOOI met 24 appartementen en een half verdiepte parkeergarage en een nagenoeg gespiegeld appartementengebouw MOOII met eveneens 24 appartementen en een half verdiepte parkeergarage.
Met Gerald is het fijn werken: professionaliteit, passie en teamgeest kenmerken Gerald als je met hem in een ontwikkelteam zit!

Mirjam van der Ziel
Directeur/gecertificeerd makelaar-taxateur o.z.
meer info: wijk Zwanebloem – Alphen aan den Rijn – MOOI – Alphen aan den Rijn – MOOII