Waalwijk – wijk Besoyen

Binnenstedelijke herstructurering

• een zorgprogramma voor Schakelring
• een brede school
• betaalbare huurappartementen Casade
• middeldure huurappartementen Casade

In de wijk Besoyen te Waalwijk vindt een binnenstedelijke herstructurering plaats. Deze herstructurering is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Waalwijk en woningcorporatie Casade.

OMEGA verzorgt in dit project het procesmanagement in opdracht van Casade ten aanzien van de procesbegeleiding van initiatief tot en met oplevering van dit project. Het procesmanagement bestaat op bestuurlijk niveau uit het voorzitterschap van de regiegroep en op projectniveau uit de aansturing van het projectteam enerzijds en bewaking van de planning en communicatie.

De regiegroep bestaat uit de bestuurders van zorgpartijen Schakelring, de gemeente Waalwijk en Casade. Het projectteam bestaat uit een ontwikkelmanager, een projectmanager, de stedenbouwkundige / architect en overige adviseurs.

De herstructurering betreft de herontwikkeling van een 4 tal locaties en het openbaar gebied in de wijk Besoyen in een bestaande woonwijk. De te herontwikkelen locaties bestaan uit een tweetal schoollocaties, een locatie met openbare gebouwen en een pastorie. Het gebouw van de pastorie wordt behouden en wordt geïntegreerd in de nieuwe planopzet.

De herstructurering is mede tot stand gekomen door een intensieve communicatie tussen alle betrokken professionele partijen, direct betrokkenen en de omwonenden.
Voor dit project is gebruik gemaakt van de Crisis en Herstelwet en een coördinatie besluit inzake de ruimtelijke procedures. De omgevingsvergunning is verkregen in januari 2014. Start bouw vindt plaats in het 2e kwartaal van 2014.

OMEGA is betrokken bij dit project vanaf 2011. De kracht van OMEGA in dit project uit zich in de financiële en ruimtelijke haalbaarheid, een compacte interne en externe organisatiestructuur en een overzichtelijk en beheersbaar ontwikkelproces; helder en doelmatig voor alle partijen.

Status: gereed

Media:
18-05-2015 Feestelijke aanplant bomen buurtplan Besoyen