Sliedrecht – Staatsliedenbuurt

Binnenstedelijke herstructurering

• Bouwrijp maken
• Woonrijp maken
• Sloop bestaande woningen
• Renovatie bestaande woningen
• Nieuwbouw woningen
• Betaalbare huurwoningen
• Koopwoningen
• Totaal 428 woningen
• Gereed 2022

In de Staatsliedenbuurt te Sliedrecht vindt een binnenstedelijke herstructurering plaats. Deze herstructurering is een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Tablis Wonen in samenwerking met gemeente Sliedrecht.

Tablis Wonen is voor dit herstructureringsproject een samenwerking aangegaan op basis van de LEAN filosofie met een tweetal bouwkundige aannemers c.q. ontwikkelaars (Vorm en BM-Van Houwelingen). Op initiatief van Tablis Wonen is in overleg en nauwe samenwerking met de bewoners en omwonenden van de wijk en de gemeente een Wijkvisie ontwikkeld.

OMEGA verzorgt in dit project het contractmanagement en het ontwikkel- en projectmanagement in opdracht van Tablis Wonen ten aanzien van de inhoudelijke begeleiding en coördinatie van het project. OMEGA zal het ontwikkel- en projectmanagement verzorgen door sturing op en bewaking van de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Inhoudelijk betreft dit het begeleiden en coördineren van de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp naar een bouwkundig- en civiel programma op het niveau van aanvraag omgevingsvergunning binnen het beleid (product en proces) van Tablis Wonen enerzijds en de reeds gesloten overeenkomsten tussen 1) Tablis Wonen en de gemeente en tussen 2) Tablis Wonen en de LEAN-partners anderzijds.

De herstructurering, bestaande uit 3 fasen, bestaat uit het slopen van bestaande woningen, het bouwrijp maken van het (openbaar) gebied, het renoveren van bestaande woningen, het bouwen van nieuwbouwwoningen en het woonrijpmaken van het (openbaar) gebied. De nieuwbouwwoningen worden ontwikkeld voor zowel huur als koop. De herstructurering betreft in totaal 428 woningen. Hierbij worden 238 woningen vervangen, 160 woningen nieuw gebouwd en 190 woningen gerenoveerd.

Status: opgeleverd binnen budget en planning

Media:

23-11-2016 Staatsliedenbuurt: ‘geen wanklank meer’ artikel Kompas Online

16-11-2016 Kleinere nieuwbouwwoningen in Staatsliedenbuurt artikel Kompas Online

19-10-2016 De website www.wonenindestaatsliedenbuurt.nl is On Air gegaan; een website die de bezoeker informeert over de vernieuwing van deze wijk en alle beschikbare informatie overzichtelijk op een centrale plaats en voorzien van mooie foto’s.