Landgoed Driessen – Het Koetshuis

Woonzorgcentrum Landgoed Driessen

In het plan “Het Koetshuis” gelegen aan de zuid-oostzijde van Landgoed Driessen, de grote uitbreidingslocatie van de gemeente Waalwijk, is door Casade Woondiensten een woonzorgcentrum, genaamd “Het Koetshuis Campus Driessen” ontwikkeld.

In de Campus, een complex met een gebouwmassa van circa 24.000m² bruto vloeroppervlak komen wonen, zorg en ontmoeten bij elkaar.

Het project omvat:
• 103 appartementen
• 2 groepswoningen
• 4.110m² parkeren (gecombineerd met bergingen en dergelijke) op maaiveldniveau
• 2.150m² zorg/verpleeghuisfunctie (vijf groepswoningen CBZ, categorie zwaar) voor zorgcentrum Eikendonk
• 1.500m² maatschappelijk vastgoed (ontmoeten, (para) medisch)

OMEGA verzorgt in dit project het Procesmanagement; de algemene sturing van het proces, de financiële, juridische en organisatorische aspecten van het project. De bouw is gestart in januari 2008; de oplevering is medio 2009 gepland.

Opdrachtgever
Casade Woondiensten te Sprang Capelle
website: www.casade.nl

Architect
Architecten Werkgroep Tilburg
website: www.architectenwerkgroep.nl

Aannemer
Gebr. van Gisbergen te Hooge Mierde
website: www.gisbergen.nl

Status: gerealiseerd/afgerond