Middelburg – De Korenmarckt

Appartementen & kantoren Middelburg

• binnenstedelijke herontwikkeling binnen het bestemmingsplan
• zeer hoogwaardige architectuur
• 9 stadsappartementen starters en middensegment
• 3 kantoren
• bouw opgeleverd tweede kwartaal 2012

Dit project is een binnenstedelijke herontwikkeling in het centrum van de historische stad Middelburg.

Het project is tevens een financieel zelfstandige herontwikkeling, volledig voor rekening en risico van OMEGA. Het nieuwe ontwerp is binnen de vrijstellingen van het bestemmingsplan ontwikkeld met als randvoorwaarde zeer hoogwaardige architectuur.

Door middel van een functionele bodemsanering is de bodem geschikt gemaakt voor het toekomstige gebruik. Het gebouw is opgeleverd, de kantoren zijn in gebruik en bijna alle appartementen zijn inmiddels bewoond. Het initiatief voor deze herontwikkeling is genomen in 2004.

Architect
Wim Stevens i.c.m. BEST architecten
website: www.bestarchitecten.nl

Status: gerealiseerd/afgerond