Amsterdam – Amstelwerf

Ontwikkeling te Amsterdam

In de gemeente Ouder-Amstel heeft Omega het proces- en ontwikkelmanagement inzake de studie naar de mogelijkheid tot transformatie van een bouwrijp kavel, gelegen direct naast de A10 en binnen de ring van Amsterdam, naar een bouwvolume van wonen en werken. Uitgangspunt bij deze ontwikkelopgave is een energie neutrale, duurzame en maatschappelijke stedelijke ontwikkeling. Omega heeft hierbij de opzet van het projectteam en de te doorlopen processen verzorgd. Omega bewaakt in deze processen de aspecten informatie, organisatie, tijd, geld, kwaliteit en planning. Deze studie is afgerond.

Status: studie afgerond