Amsterdam – Amstelwerf

Ontwikkeling te Amsterdam

In de gemeente Ouder-Amstel verzorgt Omega het proces- en ontwikkelmanagement inzake de transformatie van een bouwrijp kavel, gelegen direct naast de A10 en binnen de ring van Amsterdam, naar een bouwvolume van wonen en werken. Uitgangspunt bij deze ontwikkelopgave is een energie neutrale, duurzame en maatschappelijke stedelijke ontwikkeling. Omega verzorgt hierbij de opzet van het projectteam en de te doorlopen processen. Omega zal deze processen bewaken op de aspecten informatie, organisatie, tijd, geld, kwaliteit en planning.

Status: aanvang werkzaamheden Omega per 1 oktober 2017